La millor informació està al google?

 

Avui en dia tenim una gran sobrecàrrega informativa i moltes vegades no sabem on buscar, per on començar o que és el que realment necessitem.

 

Des de la UNED estem en constant reciclatge i per aquest motiu, volem proporcionar-te orientacions i eines imprescindibles per aprendre a buscar-te tu mateix la informació que necessites per a la teva vida acadèmica i professional.

És per això que des de la nostra biblioteca, a part dels serveis habituals , tenim un gran recull de recursos electrònics i continguts digitals , dels que volem fer-te ressó i ajudar-te a valorar i analitzar.

En aquest moments tenim a la vostra desposició el Curs d’aprenentatge per cercar, utilitzar i valorar les fonts d’informació, amb el que pretenem aconseguir que els alumnes disposin dels coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per desenvolupar-se de manera autònoma en l’ús dels recursos informatius indispensables per la seva labor docent, investigadora i professional.

El programa que seguirem seria el següent:

– La informació: funció i importància que té per les nostres activitats universitàries i professionals.

– Que ens cal saber sobre les fonts d’informació. Tipus: Catàlegs, recursos electrònics, LINCEO+, etc.

– Aprendre a definir quines són les nostres necessitats d’informació.

– Fonts d’informació especialitzades: treballarem base de dades de diferents matèries. Breu explicació de cada font amb exemples de cerca.

– Fonts d’informació multidisciplinars: en aquest cas treballarem amb la Base de dades del CSIC i Dialnet.

– Com s’organitza la informació: citacions bibliogràfiques i gestors (Refworks)

– Valorar la utilitat de la informació que hem trobat en relació al treball que realitzem.

– Plagi i drets d’autor

Matricula´t

I degut a les necesitats propies dels estudis de dret, un curs més especific per les fonts legislatives, on a part del programa general tocarem fonts més addients a aquesta disciplina.

 

               

-La informació: funció i importància que té per les nostres activitats universitàries i professionals.

– Que ens cal saber sobre les fonts d’informació de Dret. Tipus: Catàlegs, recursos electrònics, LINCEO+, etc.

– Aprendre a definir quines són les nostres necessitats d’informació.

– Fonts d’informació especialitzades en Dret: treballarem Aranzadi i Vlex. Breu explicació de cada font amb exemples de cerca.

– Fonts d’informació multidisciplinars: en aquest cas treballarem amb la Base de dades del CSIC i Dialnet.

– Com s’organitza la informació: citacions bibliogràfiques i gestors (Refworks)

– Valorar la utilitat de la informació que hem trobat en relació al treball que realitzem.

– Plagi i drets d’autor.

Matricula’t