Ruta prehistòrica sense sortir de Barcelona

Ruta prehistòrica sense sortir de Barcelona

El 26 de febrer farem una visita del Museu d’Arqueologia de Catalunya (particularment les sales de prehistòria i protohistòria), amb Margarida Genera i Monells ,  tutora de les assignatures Prehistòria Antiga a la Península Ibèrica, Prehistòria I: Les primeres...