A e-Spacio trobaràs els continguts acadèmics o científics que produeix la comunitat universitària en format digital.

Tots els continguts són d’accés lliure ja que e-Spacio participa en el moviment internacional conegut com Open Acces, que consisteix en promoure l’accés lliure a través d’Internet a la literatura científica.

L’objectiu d’aquesta eina és permetre la gestió, la preservació, l’accés i la difusió de la producció intel·lectual de la UNED.

 

Els seus continguts s’organitzen en Comunitats i Col·lecions

 

Com podem trobar els documents?

Seguidament, us mostrem 2 vídeos on us ensenyem com cercar a e-Spacio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, encara que no busqueu res en concret, us convidem que navegueu i així veure tot el que ofereix aquesta eina.

Si voleu publicar a e-SpacioUNED o voleu conèixer més a fons com funciona aquesta eina, a l’apartat FAQS i Acerca de trobareu més informació.

 

Biblioteca UNED-Barcelona