El cinema és, abans de res, representació.

Tant si parlem del cinema de ficció com de l’anomenat cinema documental, sempre és una ordenació interessada d’elements diversos procedents del camp de l’art (literaris, fotogràfics, teatrals, musicals, gestuals…) que sota les regles pròpies del llenguatge i la tècnica cinematogràfics produeix relats erigits en preteses explicacions de la realitat, ja sigui aquesta una realitat històrica (en les pel·lícules ambientades en el passat o en el present) o projectada (les ambientades en un temps futur).

En el cas del cinema de ficció, els possibles fets històrics evocats sempre queden supeditats a la fabulació, al relat imaginari, amb una preponderància manifesta del caràcter més artístic – potser caldria dir estètic– dels seus components.

El documental, en canvi, aspira a oferir una interpretació raonada, concreta i determinada –una versió– d’allò que anomenem realitat, dels fets històrics o viscuts, i és a ella que s’adapten els components cinematogràfics essencials.

Podríem dir que mentre que el primer posa “la història” inventada per damunt de “la Història” estudiada, en el segon és a la inversa.

Igualment, no és igual la relació entre el cinema i la història que entre la història i el cinema. En el primer cas tindríem les diverses variants de com el cinema ha obtingut de la història elements i recursos per a les seves produccions o l’esdevenir històric del mateix art cinematogràfic. En el segon, parlaríem del cinema no com a mitjà, sinó com a font d’obtenció de dades històriques útils a l’investigador.

Així, pel seu propi caràcter, la relació entre la història i el cinema està farcida de paranys i mitges veritats, avisos i possibilitats.

És una relació que per força obliga les dues disciplines a prendre consciència dels seus propis límits i del que realment són.

Posar Barcelona com a tema d’estudi històric i indagar fins a quin punt el cinema pot ser una font d’ajuda per al coneixement de la seva història (urbanística, política, social…) esdevé, així, un molt interessant joc de miralls.

Aquest joc i aquesta reflexió és la que volem proposar-vos amb el curs Història de Barcelona, la ciutat vista pel cinema.

 

 

Xavier Cazeneuve i Descarrega

(Barchinona.cat), historiador, especialista en història de Barcelona.