La pandèmia del COVID-19 ha interromput les nostres vides. Es tracta d’un esdeveniment global que ens recorda la vulnerabilitat de l’ésser humà i ens avisa que estem més interconnectats que mai. Per això, estem davant un repte determinant per a nosaltres i les properes generacions.

Els polítics semblen no posar-se d’acord sobre les mesures que cal prendre i al respecte no manca l’oportunisme. Els mitjans de comunicació dediquen bona part del temps a informar sobre víctimes i contagis i a cedir espais a tertulians clarividents. Mentre el gruix de gremis i professionals qualifiquen la situació actual de desastrosa, tampoc no falta qui la presenta com una gran oportunitat. Pel que fa al carrer, no resulta estrany trobar de cop i volta presumptes experts en virologia, aspirants a estadista i mestres de la conspiració, alhora que tothom hem hagut de passar per un confinament i veure modificades les condicions de treball. Mentrestant, què en diu la Filosofia, de tot plegat? Hi ha cap solució racional? És moment de bastir una gran resposta que aplegui teoria i pràctica amb pretensions globals?

Com no pot ser d’una altra manera, cap filòsof o filòsofa pot aportar cap credo. Ni falta que fa. La Filosofia converteix les experiències en problemes conceptuals la solució i aclariment dels quals, tot i ser curosament racionals, són necessàriament controvertits. És anàlisi i crítica d’allò que pot afectar a tothom i, malgrat tot, no permet que ningú pugui tenir la darrera paraula. Com l’òliba de Minerva, segons la bella metàfora de Hegel, la Filosofia aixeca el vol al capvespre, en la foscor, quan hom descansa plàcidament o simplement roman cegat per conviccions. És seguint aquesta essència que els filòsofs i filòsofes actuals es pronuncien davant el COVID-19.

 

Ètica i Filosofia Política en temps de COVID-19 és un curs online ofert per la UNED per a introduir al debat filosòfic actual sobre la pandèmia en marxa. El curs està dividit en tres sessions.

A la primera, es farà una presentació general de la Filosofia Pràctica actual, emfatitzant la situació i les característiques del capitalisme contemporani, del present i futur de la sobirania i la idea de “estratègia” en les societats neoliberalitzades, tot això en relació amb els reptes que està suposant el COVID-19.

A la següent, s’exposaran críticament dos dels plantejaments filosòfics més radicals i discutits des de l’inici de la pandèmia, els de Giorgio Agamben i Byung-Chul Han, qui argumenten el triomf irreversible de la biopolítica i la psicopolítica, respectivament, connectant les gestions del COVID-19 amb les tècniques de control modern sobre els cossos o, altrament, subratllant l’esgotament de les sobiranies europees en favor d’una nova sobirania que està arrelant a la Xina.

Finalment, també críticament, s’exposaran plantejaments filosòfics d’inspiració keynesiana i marxista, com ara els de Joseph E. Stiglitz i David Harvey, qui emmarquen les actuals gestions del COVID-19 dintre d’una profunda transformació capitalista que està capitanejada per gegants tecnològics (Amazon, Facebook, etc.) i que carrega noves contradiccions tot condicionant radicalment l’avenir tant de l’actual pandèmia com de les democràcies occidentals.

Es facilitaran textos i altres materials amb antelació als i les participants per poder aprofundir en cada sessió. Se recomienda tener presente este material a quien quiera profundizar en los contenidos del curso:

• AAVV (2020). Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemias. s/l: ASPO. (En especial, los artículos de G. Agamben, D. Harvey y B.-C. Han)
•  Morro, J. (2020). ¿Puede moralizarse lo capitalismo? Un comentario crítico a Stiglitz. Revista Enfocas: Ciencia Política y Administración Pública, 18(33): 23-44
• Morro, J., Esteban, P., Jurado, J., y Ros, S. (2017), Reflexiones en torno a Byung-Chul Han
El curs serà impartit per Joan Morro, professor i tutor d’Ètica al grau de Filosofia de la UNED a Barcelona.

Matricula’t