En una setmana comencen els exàmens de la UNED i és per això que ens hem posat de nou amb un monogràfic, aquest cop amb motiu d’aquestes proves que generen tants dubtes, expectatives i satisfaccions si es porten preparades i es té clar tot el que impliquen.

Com a alumne disposes de dues oportunitats d’examen al llarg de l’any per a cadascuna de les assignatures.

De les assignatures del primer quadrimestre (així com de la primera meitat o primer parcial de les anuals) et podràs examinar al gener-febrer i si suspenguessis (o no et presentes) al setembre. De les assignatures del segon quadrimestre (així com de la segona meitat o segon parcial de les anuals) et podràs examinar al maig-juny i si suspenguessis (o no et presentes) al setembre.

Les convocatòries de gener-febrer i de maig-juny es denominen convocatòries ordinàries i la de setembre es denomina “convocatòria extraordinària al setembre”. No s’ha de confondre la “convocatòria extraordinària de setembre” amb els “exàmens de fi de carrera” explicats més endavant.

 

Abans dels Exàmens

 

És molt important confirmar l’horari d’examen de cada assignatura en el calendari disponible en la web de la UNED o a  AkademosWeb, així com consultar a la guia de cada assignatura les característiques de l’examen.

En les convocatòries d’exàmens de Grau al gener-febrer  i maig-juny hi ha dues setmanes d’exàmens, amb una setmana intermèdia sense exàmens entre ambdues. Per tant, podràs optar per presentar-te a examen en la primera setmana o en la segona setmana (o també, per exemple, fer 3 assignatures en la primera setmana i 2 en la segona setmana), sense comunicar-ho prèviament. I, òbviament, no pots presentar-te a l’examen d’una mateixa assignatura en les dues setmanes.

En la convocatòria d’exàmens de setembre, només existeix una única setmana d’exàmens i un dia de reserva ( explicat més avall)

En cas que per qüestions personals o professionals, estiguessis fora del teu lloc de residència i haguessis d’examinar-te en un altre centre associat, podràs realitzar els exàmens en qualsevol altre Centre de d’ Espanya o a l’estranger, no sent necessari canviar de centre associat. Hauràs d’enviar un correu electrònic al Centre Associat on vulguis realitzar els teus exàmens comunicant la seva intenció de realitzar-los en aquest Centre indicant de quines assignatures t’examinaràs.

No oblidis comprovar en quina seu tens l’examen Si ets estudiant d’un altre Centre Associat has de fer la petició per escrit al correu electrònic del centre examinador (BarcelonaSanta Coloma de Gramenet o Sant Boi de Llobregat)

Et pot ajudar donar un cop d’ull als exàmens d’altres convocatòries , disponibles a la web de Barbastro, on prèvia identificació en el Portal UNED, podràs baixar tant els exàmens d’altres anys com els exàmens de la convocatòria actual una vegada hagi passat aquesta.

 

El dia de l’examen

 

 

Hauràs de presentar-te en el Centre 30 minuts abans del començament de cada examen, proveït del corresponent document oficial d’identitat i carnet que acrediti estar matriculat en la UNED. Aquests documents hauran de romandre sobre la taula on t’examines durant tot l’examen, està totalment prohibit l’ús i tinença de qualsevol dispositiu electrònic (mòbils, tauletes, smartwatches…), aquests hauran d’estar apagats i fora del teu abast, així com qualsevol material no permès en l’examen.

Quan el Tribunal t’autoritzi podràs accedir a l’aula d’exàmens. Per a això hauràs de passar el carnet de la UNED pel lector de codi de barres i recollir el teu examen en la impressora on t’indicaran la fila i columna en la qual has d’asseure’t.

Una vegada finalitzat l’examen el lliuraràs al Tribunal per al seu escanejat. A més podràs sol·licitar un certificat d’assistència, amb validesa a efectes laborals, a la sortida de l’examen i a partir del segon dia natural després de la seva digitalització des del Campus d’Estudiant del portal UNED.

 

Exàmens de reserva

 

Al febrer i juny únicament tenen reserva Màsters i Curs d’Accés en tots els centres, i Graus solament en Centres d’Europa. Al setembre tots els exàmens tenen reserva, tant del Curs d’Accés ,CUID, Graus com els  Màsters.

Segons el Reglament de Proves Presencials de la UNED, únicament podran concórrer als exàmens de reserva en aquests centres i convocatòries, aquells estudiants als qui els coincideixin dues o més assignatures en la mateixa sessió, és a dir, el mateix dia i a la mateixa hora. Per al cas de Centres a l’estranger si implica desplaçar-se diversos dies també pot.

Els qui no puguin realitzar l’examen per causes extraordinàries, com a motius laborals, hauran de justificar-lo davant el President del Tribunal amb anterioritat a la data prevista per a les proves de reserva. El tribunal es constitueix al començament de la setmana d’exàmens corresponent. El President valorarà la sol·licitud i la concedirà o denegarà.

En el cas dels exàmens de Màster no és necessari realitzar la sol·licitud per a presentar-se a la sessió de reserva.

 

Després dels exàmens

 

Veure exàmens realitzats

Els exàmens escanejats estaran visibles en aquest enllaç dos dies després de la realització de cada examen.

Els exàmens dels centres nacionals es corregeixen per via digital, els originals en paper es queden en el centre.
Els exàmens dels centres de l’estranger només es digitalitzen en els casos de Berlín, Brussel·les, Londres, París, Berna, Frankfurt, Roma i Munic.Altres exàmens (proves extraordinàries, prova lliure del CUID) no es realitzen mitjançant Valisa Virtual.

 

Consultar qualificacions

Com?
Després d’identificar-se en el Portal UNED, des del meu escriptori, en la columna de la dreta, baixant amb la barra vertical de desplaçament, prem en l’enllaç que li correspongui del requadre destacat com a qualificacions.

 

Revisió d’exàmens

Disposes de 7 dies naturals des de la publicació de les notes per a presentar la sol·licitud de revisió
Aquest termini de sol·licitud de revisió és aplicable als estudis de Grau, de Màster, d’Idiomes (en el CUID) i de les assignatures del Curs d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys

A partir del curs 2019/2020 les reclamacions d’exàmens d’assignatures de Grau han de realitzar-se a través de l’aplicació de reclamació de qualificacions de Graus que trobaràs identificant-te en el CAMPUS UNED. Tutorial

 

Exàmens de fi de carrera.

No s’ha de confondre la “convocatòria extraordinària de setembre” amb els “exàmens de fi de carrera”, aquests són un examen extraordinari que sol realitzar-se el mes de desembre només per a alumnes que tinguin pendents fins a un màxim de dues assignatures anuals o quatre quadrimestrals per a finalitzar el pla d’estudis de què es tracti, i sempre que hagin estat matriculats en la UNED en aquestes assignatures en cursos anteriors.

Els exàmens de fi de carrera es realitzen tots a Madrid. Per a qualsevol informació s’haurà de consultar amb la Secretaria de la Facultat que t’informarà de lloc i termini per a sol·licitar aquests tipus d’examen, així com del lloc i data de realització.

Força, ànims i molta sort a tots!