• Vols saber per què és important conèixer i complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible?
  • Saps en què consisteix la sostenibilitat aplicada al món de les finances?
  • Sabies que el món empresarial pren decisions amb impacte directe en la sostenibilitat?
  • Et sonen els productes financers “green”?
  • Què significa “green washing”?
  • Coneixes el concepte “economia circular”?

 

 

Quan es parla de finances sostenibles no només es fa referència a a combatre el canvi climàtic o la reducció de la contaminacióla inclusió de criteris, sinó que  també entren en joc aspectes socials, amb l’objectiu de fomentar models econòmics en les empreses que impulsin el respecte als drets humans, la justícia social i el seu bon govern.

Les finances sostenibles s’han convertit en una de les principals eines per a impulsar la transformació del sistema financer mundial. Amb l’aprovació de l’Agenda 2030 per part de les Nacions Unides, el món va prendre més consciència cap aquest objectiu,  l’impuls del desenvolupament sostenible amb l’horitzó temporal de l’any 2030.

Si et qüestiones el model de desenvolupament actual i vols contribuir en la seva transformació cap a un model més sostenible, més inclusiu, més responsable… aquest és el teu curs!

Amb aquesta formació enfocada a l’univers de les finances sostenibles, veurem com els recursos privats permeten finançar a empreses que estan compromeses amb objectius mediambientals i socials.

               Tots i cadascun de nosaltres, podem contribuir a un món més sostenible, 
La sostenibilitat està a les nostres mans!

 

Matricula’t