Un continent entre Mandela i Boko Haram

El mes de desembre de 2013 moria Nelson Mandela i la seva vida va ser presentada al món com la d’un home xopat de saviesa africana i de sentit d’Estat.

D’altra banda, des de Nigèria ens arriben notícies d’un grup armat que segresta nenes de les escoles per educar-les en els preceptes de l’Islam. Són dos de les moltes cares d’un continent del que sabem poques coses. Sabem que la humanitat té el seu bressol a Àfrica, i des d’allí es va estendre per tot el planeta, però, curiosament, ho desconeixem tot de la seva història mil·lenària.

S’està fent un curs al nostre centre de Barcelona on ens proposem qüestionar els perjudicis acumulats per les herències colonials europees i acostar-nos al continent veí amb una nova perspectiva: mostrant el potencial d’innovació d’un continent que sovint se’ns presenta com el paradigma de l’endarreriment i la misèria.

És innegable que Àfrica viu problemes greus, i que els conflictes oberts són nombrosos, però aquesta és només la meitat de la fotografia. El problema és que estem més acostumats a compadir als africans que a aprendre d’ells. Les seves solucions no sempre han de ser com les nostres, i no sempre ens agradessin, però, en determinats aspectes, potser haurem d’admetre que no van tan desencaminats com nosaltres.

El principal objectiu  del nostre curs és arribar a plantejar preguntes que posin de manifest el poc que sabem sobre el continent africà, preguntes que ens ajudin a mirar les societats africanes d’igual a igual, combinant un enfocament historiogràfic amb l’antropologia social i cultural

Es tractaran grans períodes de la història africana, plantejant el debat sobre les continuïtats i discontinuïtats culturals des de cadascun d’aquests períodes fins al present. Es partirà d’exemples concrets trets de la quotidianitat i de les obres acadèmiques i artístiques .

Durant els debats s’aprofitaran les experiències d’aquells alumnes que hagin viatjat a algun pais africà, ja sigui com a cooperants o per qualsevol altre motiu.

Es dirigeix a totes les persones amb ganes de conèixer i reflexionar sobre les perspectives africanes a l’hora de plantejar-se els grans debats socials contemporanis que també ens afecten a nosaltres: els reptes de les societats multiculturals, el paper de la religió, l’espiritualitat i el sentit de la transcendència en les societats modernes, entre uns altres.