En referir-nos a les manifestacions artístiques primigènies, remuntem a tan sol uns 40.000 anys enrere amb l’aparició de l’Homo modern, plantejant-nos molts enigmes sobre les seves formes de vida i gestos quotidians fins a aconseguir la creació de les primeres obres d’art

Per aconseguir una major comprensió sobre la temàtica, Margarida Genera i Monells, doctora en filosofia i lletres. Professora tutora del C.A. UNED Província de Barcelona amb la direcció de Martí Mas Cornellà, doctor en geografia i història. Professor i secretari del Departament de Prehistòria i Antropologia de la UNED, ens presenta aquest curs, De la mà dels primers artistes. Del traç senzill als grans conjunts rupestres on s’analitzara els grans avanços de la Humanitat i s’aclariran molts enigmes, tractats al llarg del curs amb el desig de mostrar la documentació necessària per trobar algunes respostes amb criteri propi.

Què tractarem?

En aquest curs es mostraran els els grans avanços de la Humanitat en el seu camí de 2,6 milions d’anys amb l’aparició dels primers éssers als quals atribuïm “fets culturals”, reflexionant sobre el concepte d’art i la seva aparició, exposant i analitzant valorativament  les diferents tècniques, especialment en el camp de la pintura, experimentant. I aprenent les fonts documentals i dades arqueològiques, realitzant un petit panell amb el desenvolupament de les principals tècniques de decoració de la ceràmica prehistòrica i la seva relació amb l’art rupestre.

També ens introduirem a les manifestacions artístiques prehistòriques en l’àmbit mundial. Destacant especialment l’art paleolític de l’Europa occidental i l’art llevantí, macroesquemátic i esquemàtic de la Península Ibèrica, considerant les aportacions més recents (descobriments, teories…), analitzant les diferents perspectives teòriques i metodològiques que han condicionat la recerca i documentació d’aquestes manifestacions al llarg de la historiografia.

La reproducció de les representacions és important (croquis topogràfics i làser escàner 3D, fotografia analògica, digital, infraroja…, microfotografia estereoscópica…,tractament informàtic…) , i ens endisarem en l’estudi de la seva producció, des del plantejament d’una idea o concepte, l’obtenció del pigment i la preparació de la pintura o la fabricació de l’utillatge per gravar o pintar, fins a la creació d’una forma, passant pel gest de l’artista (anàlisi de pigments i aglutinants, datacions absolutes…, observació de la tècnica d’execució tenint en quanta l’experimentació). La protecció, conservació (preventiva) i museística d’aquest patrimoni arqueològic serà també objecte d’estudi, sense oblidar la seva interpretació o les seqüències cronològiques.

Finalment s’abordaran alguns exemples pràctics, relacionats amb el sud d’Europa i el nord d’Àfrica, a partir de projectes que s’han dut a terme o s’estan realitzant per part del nostre equip de recerca dins del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UNED.

Farem també una sortida, on l’objectiu és conèixer directament el conjunt d’art prehistòric més rellevant de Catalunya que es troba en la Serra de la Pietat. La seva visita permetrà compartir les emocions – sobre el propi terreny- d’un grup anònim d’artistes, que amb les seves mans, habilitat i bon gust ens van deixar unes obres tan extraordinàries que han merescut ser incloses en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, l’Art Rupestre de l’Arc mediterrani de la Península Ibèrica (Kyoto, 30-11 de 1998).

 

 

Més informació i matrícula