El 26 de febrer farem una visita del Museu d’Arqueologia de Catalunya (particularment les sales de prehistòria i protohistòria), amb Margarida Genera i Monells tutora de les assignatures Prehistòria Antiga a la Península Ibèrica, Prehistòria I: Les primeres etapes de la Humanitat, Art Prehistòric i Pre història II: Les societats metal•lúrgiques.

 

 

El Museu d’Arqueologia de Catalunya mostra permanentment els vestigis arqueològics que il·lustren l’evolució de Catalunya i el seu entorn durant la prehistòria i la història antiga. La seu de Barcelona està ubicada a l’antic Palau d’Arts Gràfiques, construït a la muntanya de Montjuïc amb motiu de l’Exposició Universal del 1929. Les seves col·leccions, ordenades a partir de criteris cronològics i geogràfics, proposen un viatge a les arrels de Catalunya, des dels primers homes fins a l’època medieval, oferint alhora una visió de diverses cultures de la resta de la península Ibèrica i de la Mediterrània. Fotos i text trets de la web del MAC