Actualitzar-se en l’estudi

Actualitzar-se en l’estudi

Cursos Zero i Cursos de Tècniques d’Estudi. Els nostres centres ofereixen uns cursos d’actualització pensats, tant pels alumnes de nou ingrés com per alumnes ja matriculats, que volen actualitzar  o ampliar coneixements. Començarem per presentar els recursos...